Dr. Öğr. Üyesi AYŞİN NALBANTOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi AYŞİN NALBANTOĞLU

T: (0282) 250

M analbantoglu@nku.edu.tr

W analbantoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZEYNEP KAMİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez: RH UYGUNSUZLUĞUNDA KORD KANI ALKALEN FOSFATAZ DÜZEYLERİ (2009)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIP PR.
Öğrenim Yılları: 1997-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2015-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
2015-
İdari Görevler
TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM KOMİSYONU DÖNEM 4 KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Alerji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EMEKSİZ H. C., BİDECİ A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., ÇELİK C., YULAF Y., ÇAMURDAN M. O., CİNAZ P., Anxiety and depression states of adolescents with polycystic ovary syndrome, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. DONMA M. M., DOĞRU M., DEMİRKOL M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., TOPÇU B., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., GÖNEN K. A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., DOĞRU R., ULUCAN H., KARAKOYUN Ö., EROL M. F., YILDIRIM GÜZELANT A., DONMA O., What is the Important Point related to Follow up Sonographic Evaluation for the Developmental Dysplasia of the Hip ?, Journal of Child Science, vol. 1, pp. 1-4, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
3. DONMA M. M., DOĞRU M., DEMİRKOL M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., TOPÇU B., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., GÖNEN K. A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., doğru r., ulucan h., KARAKOYUN Ö., EROL M. F., YILDIRIM GÜZELANT A., DONMA O., What Is the Important Point Related to Follow-Up Sonographic Evaluation for the Developmental Dysplasia of the Hip?, Journal of Child Science, vol. 1, pp. 1-4, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
4. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., DONMA O., AYDIN M., DEMİRKOL M., TOPÇU B., Gender Differences in Morbid Obese Children:Clinical Significance of Two Diagnostic ObesityNotation Model Assessment Indices, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, 2016.
Özgün Makale
5. DONMA M. M., DONMA O., NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., DEMİRKOL M., AYDIN M., TOPÇU B., GÖKKUŞ T., Laboratory Indices in Late Childhood Obesity: The Importance of DONMA Indices, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, 2016.
Özgün Makale
6. NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., NALBANTOĞLU A., Sandifer’s Syndrome: a Misdiagnosed and Mysterious Disorder, Iranian Journal of Pediatrics, 2013.
Editöre Mektup SCI-Expanded
7. NALBANTOĞLU B., YAZICI C. M., NALBANTOĞLU A., GÜZEL S., TOPÇU B., ÇELİK GÜZEL E., DONMA M. M., Özdilek B., Mintaş E., Copeptin as a novel biomarker in nocturnal enuresis, UROLOGY, 2013.
Özgün Makale SCI
8. NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., Özdilek B., Karasu E., NALBANTOĞLU A., Shifting Epidemiology of Hepatitis A Infection and Vaccination Status of Children Aged 6 Months-12 Years: Time for Mass Vaccination, Iranian Journal of Pediatrics, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. NALBANTOĞLU B., GÜZEL S., Küçükyalçın V., DONMA M. M., ÇELİK GÜZEL E., NALBANTOĞLU A., Karasu E., Özdilek B., Indices Used in Differentiation ofThalassemia Trait from Iron Deficiency Anemia in Pediatric Population Are They Reliable, PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, 2012.
Özgün Makale SCI
10. NALBANTOĞLU A., OVALI H. F., NALBANTOĞLU B., Alkaline phosphatase as an early marker of hemolysis in newborns, Pediatrics International, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Çakan M., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., DEMİRSOY U., Say A., Correlation between transient tachypnea of the newborn and wheezing attack, Pediatrics International, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., SAMANCI N., DONMA M. M., Tekirdağ ilinde yaşayan allerjik rinit tanılı hastalarda allerji deri testi sonuçlarının değerlendirilmesi, NAMIK KEMAL TIP DERGİSİ, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ASLAN M. T., NALBANTOĞLU A., SAMANCI N., ÇAV F., ÇOCUK ACİL SERVİSİNDE TANISI YENİ KONULAN DERMATOMİYOZİT OLGU SUNUMU, Klinik Tıp Pediatri, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN
3. NALBANTOĞLU A., ASLAN M. T., SAMANCI N., YAMAN TAŞ D., DATURA STRAMONİUM ZEHİRLENMESİ SONUCU ANTİKOLİNERJİK SENDROM: İKİ OLGU SUNUMU, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2017.
Vaka Takdimi TR DİZİN
4. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., ÇELİK GÜZEL E., HATİPOĞLU S. S., TURAN S., Akut Bronşiolitli Sütçocuklarında Sosyoekonomik Durum Değerlendirilmesi, ÇOCUK DERGİSİ, 2013.
Özgün Makale TR DİZİN
5. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., GÜZEL S., ÇELİK GÜZEL E., ÇELİK K., AYAZ ÖZKUL A., ELEVLİ M., Febril Konvülsiyonda Serum Çinko Düzeyleri: Eksiklik Gerçekten Bir Risk Faktörü müdür?, TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN
6. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., HATİPOĞLU S. S., ÇELİK GÜZEL E., ÖZTÜRK B., Çocuk Acil Ünitesine Febril Konvülziyon Tanısıyla Başvuran Beş Ay-Beş Yaş Arasındaki Çocukların Retrospektif Olarak İncelenmesi, ÇOCUK DERGİSİ, 2011.
Özgün Makale TR DİZİN
7. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., ÇELİK GÜZEL E., ÖNCÜ Ü., DEMİRSOY U., Çakan M., Bir-Beş Yaş Arası Çocukların Persantillerine Ailenin Sosyoekonomik Düzeyinin ve Annenin Beslenme Konusundaki Bilgisinin Etkisi, ÇOCUK DERGİSİ, 2011.
Özgün Makale TR DİZİN
8. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., BOZAN H. İ., DEMİRSOY U., UYSALOL M., ŞİRENCİ R., Yenidoğan Sepsisi Tanısında Trombosit Sayısı Ve Ortalama Trombosit Hacminin Prediktif Değeri, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2011.
Özgün Makale TR DİZİN
9. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., SAY A., UYGUR KÜLCÜ N., Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B Seroprevalansı ve Aşılanma Durumları, ÇOCUK DERGİSİ, 2010.
Özgün Makale TR DİZİN